Антикорупційний звіт Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України м. Маріуполя Донецької області за І квартал 2018 року

Пенсионный

З метою реалізації антикорупційного законодавства та подальшого підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, на виконання Плану антикорупційних заходів Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України м. Маріуполя Донецької області на 2018 рік, управління звітує за результатами корупційних ризиків у діяльності органів Пенсійного фонду України. За І квартал 2018 року управлінням проведена робота щодо удосконалення нормативно-правової бази – постійно проводиться аналіз закріплених функціональних повноважень згідно законодавства, визначено ризики, що впливають на повне, своєчасне і якісне виконання покладених завдань. Забезпечено контроль за належним виконанням посадових обов’язків, зібрана інформація по виконанню розпорядчих документів, проведено моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою виключення випадків покладання невластивих функцій та обов’язків, та приведення їх у відповідность до чинного законодавства. Організована робота з унеможливленням виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби.

В управлінні працюють спільно дві близькі особи, з додержанням вимог статті 27 Закону України „Про запобігання корупції”. Періодично проводиться моніторинг додержання державними службовцями обмежень щодо суміщення або сумісництва з іншими видами діяльності, фактів не виявлено.

В трудових відносинах знаходяться 123 державних службовця, які вчасно подали щорічні декларації за 2017 рік. Перевіряються факти подання декларацій осіб, які припинили державну службу у 2017 році – 23 особи, всі 100% подали декларації після звільнення в зазначений термін до 01 квітня поточного року. Здійснюється моніторинг рішень щодо пенсійного забезпечення працівників органів Пенсійного фонду України та керівного складу територіальних органів Фонду, членів їх сімей, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Проводиться верифікація та моніторинг достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат. На суб-сайті управління громадяни можуть отримати інформацію про діяльність управління, контактні дані, графік прийому керівництвом, а також інформацію щодо тендерних закупівель. Оприлюднюється інформація про закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти Пенсійного фонду України за допомогою електронної системи закупівель. Забезпечується стягнення заборгованості по платежіх, адміністрування яких здійснюється управлінням, та передача документів на примусове стягнення до органів ДВС, також через органи суду. Фінансування пенсій проводиться вчасно, про що інформується щоденно на офіційній сторінці управління у соцмережі Facebook.

В управлінні розміщена „Антикорупційна скринька” для своєчасного розгляду повідомлень громадян та перевірки отриманої інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників управління – повідомлень не надходило. В управлінні впроваджено відео-фіксацію під час проведення прийому громадян.

Забезпечено постійний розвиток персоналу завдяки професійному навчанню з питань, що стосуються напрямків діяльності Пенсійного фонду України, антикорупційного законодавства та законодавства з питань державної служби. Проведено 3 лекції серед державних службовців з питань антикорупційного законодавства, раз на місяць вказана тема включена у внутрішні технавчання в структурних підрозділах управління. Державні службовці постійно підвищують кваліфікацію шляхом самоосвіти.