Антикорупційний звіт для оприлюднення

Корупция

З метою реалізації антикорупційного законодавства та подальшого підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, на виконання Плану антикорупційних заходів Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України м. Маріуполя Донецької області на 2017 рік, затвердженого наказом управління від 24.07.2017 № 117, управління звітує за результатами корупційних ризиків у діяльності органів Пенсійного фонду України. За 2017 рік управлінням проведена робота щодо удосконалення нормативно-правової бази - проведено аналіз закріплених функціональних повноважень згідно законодавства, визначено ризики, що впливають на повне, своєчасне і якісне виконання покладених завдань. Забезпечено контроль за належним виконанням посадових обов’язків, зібрана інформація по виконанню розпорядчих документів, проведено моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою виключення випадків покладання невластивих функцій та обов’язків та приведення їх у відповідность до чинного законодавства. Організована робота з унеможливленням виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби.

В управлінні працюють спільно дві близькі особи, з додержанням вимог статті 27 Закону України „Про запобігання корупції”. Періодично проводиться моніторинг додержання державними службовцями обмежень щодо суміщення або сумісництва з іншими видами діяльності, фактів не виявлено. В трудових відносинах знаходяться 127 державних службовців, які вчасно подали декларації за 2016 рік. Перевіряються факти подання декларацій осіб, які припиняють державну службу та у разі неподання або несвоєчасного подання повідомляється в Нацагенство з питань запобігання корупції, в 2017 році направлено 13 повідомлень. Здійснюється моніторинг рішень щодо пенсійного забезпечення працівників органів Пенсійного фонду України та керівного складу територіальних органів Фонду, членів їх сімей, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Проводиться верифікація та моніторинг достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат. На суб-сайті управління громадяни можуть отримати інформацію про діяльність управління, контактні дані, графік прийому керівництвом, а також інформацію щодо тендерних закупівель. Оприлюднюється інформація про закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти Пенсійного фонду України за допомогою електронної системи закупівель. Забезпечується стягнення заборгованості по платежіх, адміністрування яких здійснюється управлінням, та передача документів на примусове стягнення до органів ДВС, також через органи суду. Фінансування пенсій проводиться вчасно про що інформується щоденно на офіційній сторінці управління у соцмережі facebook.

В управлінні розміщена „Антикорупційна скринька” для своєчасного розгляду повідомлень громадян та перевірки отриманої інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників управління – повідомлень не поступало. Виконуються заходи по впровадженню відео- та аудіо- фіксації під час проведення прийому громадян.

Забезпечено постійний розвиток персоналу завдяки професійному навчанню з питань, що стосуються напрямків діяльності Пенсійного фонду України, антикорупційного законодавства та законодавства з питань державної служби проведено: навчання з етики поведінки державних службовців, 7 лекцій серед державних службовців з питань антикорупційного законодавства, раз на місяць дана тема навчання на внутрішніх технавчаннях в структурних підрозділах управління, тестування на знання законодавства з питань запобігання корупції та державної служби 92 особи. Державні службовці постійно підвищують кваліфікацію шляхом самоосвіти.

Голова комісії з припинення управління Л. В. Чеграхчи