Своєчасно виправлені помилки у звітах – запорука достовірної інформації у реєстрі застрахованих осіб

Пенсионный

Згідно Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» у 2011 році на базі автоматизованої системи персоніфікованого обліку даних, що діяли в Україні з середини 2000 року, створено Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування. З 1 жовтня 2013 функції ведення Реєстру застрахованих осіб у складі цього Держреєстру покладені на органи Пенсійного фонду України. Відповідно до чинного Порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України та Міністерством доходів і зборів України Пенсійний фонд за Протоколом № 2 щодня отримує дані звітності платників (страхувальників) про застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Територіальні органи Пенсійного фонду України спільно з органами Державної фіскальної служби та у співпраці зі страхувальниками проводять роботу над виправленням помилок у звітності страхувальників, тому що суми єдиного внеску з помилкових звітів не розносяться до персональних облікових карток застрахованих осіб, що безпосередньо негативно впливає на обчислення їх страхового стажу. Наслідком помилкових звітів є, насамперед, не занесення інформації про страховий стаж, заробіток, трудові відносини, пільговий стаж особи до персональної облікової картки застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб, яка зберігається в Пенсійному фонді України протягом всього життя людини, а після його смерті - на протязі 75 років на паперових та/або електронних носіях. Відсутність цієї інформації не дає права на підтвердження участі застрахованої особи в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та використання інформації для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та пенсій.

На центральному рівні програмними засобами Пенсійного фонду України контролюються звіти, які надані страхувальниками, встановлюється їх правильність, здійснюється моніторинг помилкових звітів та ведеться інформаційна взаємодія з органами Державної фіскальної служби.

З 1 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24 грудня 2015 року № 909-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», яким, зокрема, внесено зміни до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Так, підпунктом 4 пункту 2 розділу ІI «Прикінцеві положення» Закону № 909 внесено зміни до статей 7 та 8 Закону № 2464. Відповідно до внесених змін єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) для платників, зазначених у статті 4 Закону № 2464, встановлюється у розмірі 22 % визначеної статтею 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску (частина п'ята статті 8 Закону № 2464).

На сьогодні готуються зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.04.2015 за № 460/26905 (далі – Порядок № 435), у тому числі форми Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів, (додаток 4 до Порядку № 435), де будуть враховані всі зміни, що відбулися з 1 січня 2016 року.

До затвердження нової форми необхідно подавати Звіт до органу Державної фіскальної служби як за звітні періоди 2016 року, так і за попередні звітні періоди до 2016 року (несвоєчасно подані звіти) за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 435, що діяла з 01.05.2015, із заповненням всіх обов'язкових реквізитів.

Інформує Пенсійний фонд України в Приморському районі м. Маріуполя