Вос20062021

Back Новости Новости Мариуполь Справляння рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України у 2018 році

Справляння рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України у 2018 році

  • PDF

Налоговая

Головне управління ДФС у Донецькій області нагадує, що платниками рентної плати є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

- ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

 

- ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;

- дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;

- дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

Порядок справляння рентної плати регламентується ст. 254 розділу ІХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Відповідно до п. 254.4 ст. 254 ПКУ ставки рентної плати встановлено окремо для кожного виду користування радіочастотним ресурсом України у гривнях до одиниці виміру залежно від діапазону радіочастот та виду радіозв’язку. При цьому слід зазначити, що п. 4 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» ПКУ встановлено, що Кабінет Міністрів України, у разі необхідності, має щороку до 1 червня вности до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до ПКУ відносно ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів цін виробників промислової продукції з рентної плати. Однак, відповідні зміни до ПКУ у 2017 році не вносились, відповідно ставки рентної плати у 2018 році залишаються на рівні 2017 року.

Порядок обчислення та сплати рентної плати у 2018 році також не змінився. податкова декларація рентної плати з розрахунками (форма затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №719), надається платниками до контролюючого органу протягом 20 календарних днів наступних після закінчення звітного місяця за місцем податкової реєстрації, а сплата податкових зобов’язань здійснюється до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного терміну їх подання.

Головне управління ДФС у Донецькій області звертає увагу платників податків, що сплату податкових зобов’язань за січень 2018 року необхідно здійснити до 28 лютого поточного року, оскільки граничний термін сплати по цих платежах припадає на 2 березня 2018 року.

 

До уваги платників екологічного податку!

Головне управління ДФС у Донецькій області повідомляє, що з 1 січня 2018 року ставки екологічного податку збільшено на 11,2 відсотки.

Пам’ятайте, якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, він повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов’язаний надавати декларації відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Зміни у податковому законодавстві для платників екологічного податку

Головне управління ДФС у Донецькій області звертає увагу платників екологічного податку на деякі зміни, внесені до податкового законодавства Законом України від 07 грудня 2017 року №2245- VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (далі – Закон №2245).

Зокрема, п. 39 – 43 розд. I Закону №2245, які набрали чинності з 1 січня 2018 року, викладені у нових розмірах, а саме збільшені на 11,2% порівняно з діючими у 2017 році ставки екологічного податку, що визначені:

- п. 243.1-243.4 ст.243 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), а саме: ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення; ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до п. 243.1 цієї ст. та на які встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів; ставки податку за викиди двоокису вуглецю;

- п. 245.1 і п. 245.2 ст. 245 ПКУ – ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти;

- п.246.1 і п. 246.2 ст. 246 ПКУ – ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місця чи на об’єктах;

- п. 247.1 ст. 247 ПКУ – ставки податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);

- п. 248.1 ст. 248 ПКУ – ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Платники податку зобов’язані збільшені ставки застосовувати вже з 1 січня 2018 при обрахуванні податкових зобов’язань за перелічені вище об’єкти оподаткування.

Відповідно до п. 250.2 ст. 250 ПКУ податкові декларації складаються за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №715 (далі – Декларація), та подаються до контролюючих органів протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу. Податок сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов’язаний подавати декларації відповідно до вимог ПКУ.

 

Рентна плата за спеціальне використання води у 2018 році

Законом України від 21 грудня 2016 року №1797-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі - Закон №1797) внесено зміни до Податкового кодексу України (далі - ПКУ), а саме з 1 січня 2018 року до п. 255.1 ст. 255 ПКУ внесено зміни в частині визначення кола платників рентної плати за спеціальне використання води, а саме обов’язок платника з рентної плати покладено на суб’єктів господарювання, що належать до первинних водокористувачів та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору її з водних об’єктів без надання преференцій бюджетним установам, що належать до первинних водокористувачів.

Для правильності визначення первинних водокористувачів, необхідно враховувати ключову ознаку, а саме, що у таких платників обов’язковим є наявність водозабірних споруд та відповідного обладнання для забору води (част. 3 ст. 42 Водного кодексу України (далі - Водний кодекс). Також враховувати те, що спеціальним водокористуванням – є забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів (ст. 48 Водного кодексу). З поточного року норма п. 255.3 ст. 255 ПКУ визначатиме об’єкт оподаткування рентною платою як фактичний обсяг води, що обліковується як результат водозабору та водопідготовки.

Визначені у п. 255.4 ст. 255 ПКУ види використання води, за які не справляється рентна плата, стосуються виключно вторинних водокористувачів, які відповідно до п. 255.1 ст. 255 ПКУ з 2018 року не є платниками рентної плати.

Починаючи з 01 січня 2018 року законодавством внесено зміни до ст. 255 ПКУ, зокрема, збільшено на 16,8% (порівняно з діючими у 2017 році) ставки рентної плати за спеціальне використання води, які застосовуються при обчисленні податкових зобов’язань з рентної плати за результатами господарської діяльності у 2018 році. Податкові декларації з рентної плати подаються платниками до контролюючих органів до закінчення визначеного розділом ПКУ граничного строку подання податкових декларацій за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу за місцем податкової реєстрації.

Платники рентної плати перераховують суми рентної плати одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному Бюджетним кодексом України із змінами внесеними Законом України від 07 грудня 2017 року № 2233-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Новости Мариуполь | сайт Мариуполя | погода в Мариуполе | объявления Мариуполь | афиша Мариуполь | Новости Мариуполя | Все новости Мариуполя | Объявления Мариуполь | Объявления Мариуполя