Пят30072021

Back Новости Новости Мариуполь Підвищення рівня мінімальної зарплати в 2017 році та її вплив на права застрахованих осіб

Підвищення рівня мінімальної зарплати в 2017 році та її вплив на права застрахованих осіб

  • PDF

Зарплата

Протягом грудня 2016 року Парламентом прийнято низку законодавчих актів у сфері оплати праці, зокрема закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (№1774-VIII від 06.12.2016 р.) та «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (№1801-VIII від 21.12.2016 р.), яким встановлено мінімальну заробітну плату у розмірі 3200 грн. Так, законом №1774-VIII змінено суть та структуру мінімальної заробітної плати. Показник мінімальної заробітної плати не застосовується як розрахункова величина у колективних договорах та угодах усіх рівнів.

Тепер до мінімальної зарплати можуть включатися доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати, за винятком доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Скасовано поняття оплати за просту некваліфіковану працю. Таким чином, питання співвідношення оплати за некваліфіковану та кваліфіковану працю перенесено у площину колективно-договірних відносин. Водночас через невизначеність, хто саме має регулювати перелік доплат, надбавок, заохочувальних та компенсаційних виплат, що включаються до складу мінімальної заробітної плати, ці питання, також, мають вирішуватися соціальними партнерами в рамках колективних договорів і угод.

Кожного місяця перед виплатою заробітної плати необхідно проводити звірку нарахованої заробітної плати із розміром мінімальної заробітної плати. Якщо розмір нарахованої працівникові заробітної плати нижче, ніж розмір мінімальної заробітної плати, необхідно здійснити доплату до 3200 грн.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Підвищення мінімальної заробітної плати не може бути підставою для звільнення. Водночас відповідно до статті 32 КЗпП у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших) працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Головним напрямком роботи управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м.Маріуполя є своєчасне та в повному обсязі фінансування виплати пенсій та грошової допомоги, легалізація та збільшення Фонду оплати праці. Це не тільки наповнення соціальних фондів, це вирішення питання формування місцевих бюджетів за рахунок податку з доходів громадян. Сьогодні вартість робочої сили вирішальним чином впливає на соціальну сферу, поліпшення добробуту населення. Основним джерелом доходів в Пенсійний фонд є внески, нараховані на фонд оплати праці, тому для своєчасного фінансування пенсій є недопустимим приховування обсягів заробітної плати, виплати її в конвертах. Розмір пенсії напряму залежить від розміру заробітної плати, приховування дійсних обсягів та сплати заробітної плати на рівні або менше мінімальної, позначиться на розмірі пенсії в майбутньому.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов`язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання. Крім того у звітах, які надаються до ДПІ щодо нарахування єдиного внеску (Додаток 4) за кожного робітника заробітна плата яких менше мінімальної, внески донараховуються до мінінімального розміру. Фактична заробітна плата працівників потрапляє в Довідку ОК - 5 та використовується для призначення/перерахунку пенсій, тому керівництву підприємства необхідно найти можливість нараховувати заробітну плату на рівні або вище мінімального розміру, так як доплата до мінімального розміру в звітності не дає змогу зарахувати до страхового стажу громадянину місяць у повному обсязі при виході на пенсію.

Усі мають зрозуміти тільки одну річ: людям, які працюють, треба платити, за них треба сплачувати внески в Пенсійний фонд, щоб вони отримували нормальну пенсію.

Звертаємось до роботодавців та працюючих: проявіть свою активну громадянську позицію, не допускайте розрахунків «в конверті», адже майбутнє починається вже сьогодні!

Новости Мариуполь | сайт Мариуполя | погода в Мариуполе | объявления Мариуполь | афиша Мариуполь | Новости Мариуполя | Все новости Мариуполя | Объявления Мариуполь | Объявления Мариуполя