Пят30072021

Back Новости Новости Мариуполь ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ЗВІТНОСТІ З ЄСВ

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ЗВІТНОСТІ З ЄСВ

  • PDF

Звит

Механізм складання і подання Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб і суми нарахованого єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування до органів Державної фіскальної служби (далі – Звіт) (форма № Д4 (місячна), наведено в додатку 4 до Порядку, затвердженого наказом Міндоходів від 09.09.13 р. № 454, далі – Порядок № 454), а також можливість виправлення його показників визначено Порядком № 454. Згідно з розд. V Порядку № 454 способи виправлення помилок, допущених у Звітах минулих періодів, залежать від декількох чинників:

• по-перше, від строку їх виявлення (до чи після закінчення граничного строку подання Звіту). Нагадаємо, Звіт подається до органів Міндоходів протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду, яким є календарний місяць (п. 3.1 Порядку № 454);

• по-друге, від суті допущеної помилки. Так, якщо неправильно зазначено персональні дані про застрахованих осіб, то виправити помилку можна шляхом подання додаткових та(або) скасовуючих форм звітності, які подаються разом зі Звітом за поточний період (п. 5.2 Порядку № 454). А якщо помилка пов’язана зі зміною в сумах зарплати або доходу, на які нараховується ЄСВ, то вона виправляється в поточній звітності того місяця, у якому була виявлена (п. 5.7 Порядку № 454).

Підставою для виправлення помилок у ранішеподаному Звіті є (п. 5.2, 5.4 Порядку № 454):

• виявлення помилок (недостовірних відомостей) безпосередньо страхувальником;

• отримання від органу ДФС повідомлення про виявлення органом ПФУ недостовірних даних у Звіті.

З метою зменшення випадків допущення помилок при формуванні звітних документів, в розрізі застрахованих осіб, слід пам’ятати про:

1. Зв’язок між таблицями звітності (Таблиця 5 (Відомості про трудові відносини осіб); Таблиця 6 (Відомості про нарахований заробіток (дохід) застрахованих осіб); Таблиця 7 (Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства)) в частині періоду трудових відносин та, відповідно, що розрахунок кількості календарних днів, а також період дії підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (за їх наявності), безпосередньо повязані з періодом трудових відносин.

2. Зв’язок між таблицями звітності (Таблиця 5 (Відомості про трудові відносини осіб); Таблиця 6 (Відомості про нарахований заробіток (дохід) застрахованих осіб)) в частині визначення категорії особи в Таблиці 5 (від 1 до 6: 1-наймані працівники з трудовою книжкою; 2-наймані працівники (без трудової книжки) і т.д.) та коду категорії застрахованої особи в Таблиці 6 (від 1 до 49 в залежності від категорії особи: 1-найманий працівник на загальних підставах; 2-працюючий інвалід; 3-особа льотного складу і т.д.).

3. Зв'язок між кодом категорії застрахованої особи, базою нарахування єдиного внеску та розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Таблиці 6.

4. На одну застраховану особу допускається декілька записів у таблиці 6, якщо протягом одного звітного періоду застрахованій особі були здійснені нарахування виплат, у яких відрізняються бази нарахування єдиного внеску та розміри ставок єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток 2 до Порядку), а також якщо нарахування здійснювалися за поточні та майбутні (відпускні, допомога по вагітності та пологах), за минулі (лікарняні, тимчасова непрацездатність та перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду - середня заробітна плата за вимушений прогул) періоди, а також у зв’язку з донарахуванням суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати / доходу).

Способи виправлення помилок, допущених у персональних даних працівника

Суть помилки

Способи виправлення

Помилка у відомостях про застраховану особу, базу нарахування ЄСВ, суми обчисленого ЄСВ або будь-яка інша помилка, виявлена страхувальником до

закінчення строку подання Звіту (тобто до 20-го числа)

 

Слід повторно сформувати і подати Звіт до органу ДФС (п. 5.1 Порядку № 454). При цьому у відповідних таблицях Звіту треба проставити позначку в полі «Тип: початкова». У цьому ви-

падку останній Звіт, поданий в електронній або паперовій формі, уважатиметься дійсним

 

Помилка у відомостях про застраховану особу, виявлена страхувальником самостійно після закінчення строку подання Звіту.

Наприклад, у таблиці 5 та/або 6 перекручено якийсь показник: П. І. Б. застрахованої особи; громадянство; код страхувальника; код категорії застрахованої особи; код підстави для обчислення спеціального стажу; номер облікової картки застрахованої особи

(номер застрахованої особи) тощо

 

У періоді виявлення помилки слід сформувати два Звіти: скасовуючий і новий. Новий Звіт повинен містити: титульний аркуш з переліком таблиць; заповнену таблицю (таблиці) зі статусом «Скасовуюча» (у ній робиться позначка напроти зазначеного типу Звіту). У таблиці (таблицях) повторно відображаються виявлені недостовірні відомості (на одну або декілька застрахованих осіб). При цьому до скасовуючої таблиці переносять інформацію тільки про тих застрахованих осіб, у даних яких було допущено помилки. Одночасно вносяться правильні дані до таблиці (таблиць) зі статусом «Початкова». Інші дані повторюються. Разом із таблицями потрібно подати пояснювальну записку про причини зміни даних (п. 5.2

Порядку № 454). Правда, на практиці цього не вимагають.

Зверніть увагу: якщо виникає необхідність повністю скасувати дані в таблицях 5 та 7 Звіту, подаються тільки скасовуючі таблиці

 

Помилка у відомостях про застраховану особу, виявлена органом ПФУ. При цьому органом ДФС (протягом двох робочих днів із дня отримання повідомлення від ПФУ) страхувальникові було направлено повідомлення

 

Страхувальник протягом наступних 10 робочих днів повинен одночасно подати таблиці, що скасовують виявлені недостовірні дані про застраховану особу (з позначкою «Скасовуюча»), і таблиці з правильними даними з позначкою «Початкові» (п. 5.4 Порядку № 454)

 

Помилка в назві звітного місяця (наприклад, травень замість червня)

 

Страхувальникові слід подати два Звіти: за поточний місяць (червень) і за місяць, який неправильно зазначено (травень) (п. 5.3 Порядку № 454)

 

 

Обов’язково виправляйте помилки в персональних даних працівників. Адже вони можуть вплинути на правильність обчислення страхового, пенсійного стажу працівників і розмір їх пенсії.

Что важно знать каждому гражданину

Каждый гражданин должен понять, что защитить они себя могут только законным путем, а возможно это при условии заключения трудового договора между работадателем и наемным работником. При этом каждый работник должен знать, что в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» с 01.01.2004 года страховой стаж засчитывается при условии начисления заработной платы не меньше минимального размера и полной уплаты страхового и единого взносов.

Помните, что каждая гривна налога с заработной платы, поступающая в бюджет, повлияет на обеспечение вашей достойной пенсии. Ответственно к этому вопросу должны отнестись и работодатели, не нарушать закон, оформлять должным образом трудовые отношения со своими работниками. Не стоит забывать, что выплата заработной платы без уплаты налогов, несдача отчетов или предоставление отчетов с ошибками является грубым нарушением Законов Украины и предусматривает административную и криминальную ответственность.

При трудоустройстве на работу наемным работникам следует интересоваться не только размером заработной платы, но и спрашивать, как именно такие средства будут выплачиваться, и будут ли осуществляться соответствующие отчисления. Работнику необходимо настаивать на выплате заработной платы с учетом требований действующего законодательства, а о фактах выплаты зарплаты в «конверте» или неподачи отчетов сообщать в органы исполнительной власти, правоохранительные органы.

Управление Пенсионного фонда Украины в Жовтневом районе г. Мариуполя призывает руководителей предприятий, учреждений организаций, работодателей и наемных работников не допускать случаев выплаты заработной платы в «конвертах», а также в размере ниже минимальной и своевременности сдачи отчетности без ошибок.

С уважением, начальник управления Л.В.Чеграхчи

Новости Мариуполь | сайт Мариуполя | погода в Мариуполе | объявления Мариуполь | афиша Мариуполь | Новости Мариуполя | Все новости Мариуполя | Объявления Мариуполь | Объявления Мариуполя