Вос20062021

Back Новости Новости Мариуполь Чергові загальні збори акціонерів ВАТ "Агрус"

Чергові загальні збори акціонерів ВАТ "Агрус"

  • PDF

Агрус

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРУС» (Місцезнаходження: 87513 Донецька область м. Маріуполь, Володарське шосе, 6/н, надалі - Товариство, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 25 квітня 2016 р. об 11.00 за адресою: 87513 Донецька область м. Маріуполь, Володарське шосе, будівля «Літера К», кімната контори.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 22 квітня 2016 року (на 24.00). Реєстрація акціонерів Товариства (їхніх представників).

Для участі у загальних зборах буде здійснюватись 25 квітня 2016 року з 10.30 до 11.00. За місцем проведення Загальних Зборів. Для участі у Загальних Зборах акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів необхідно мати паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах.

Перелік питань, що виносяться на голосування,згідно з порядком денним:

1.Розгляд звіту правління ВАТ «Агрус» про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

2.Розгляд звіту Спостережної ради ВАТ «Агрус» за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.

3.Розгляд та затвердження звіту Ревізора про результати фінансово господарської діяльності ВАТ «Агрус» за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

4.Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «Агрус» за 2015 р. Визначення порядку розподілу прибутку/збитків за 2015рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності(тис.грн) ВАТ «Агрус» за 2015р.

010715

З документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 9.00 до 17.00 за попереднім записом за тел.(0629) 54-41-67.

За місцезнаходженням Товариства 87513 Донецька область м. Маріуполь, Володарське шосе, 6/н.

25 квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, відбудеться за місцем проведення Загальних зборів.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Ліквідатор Дорофєєва Любов Михайлівна, Спостережна рада ВАТ «Агрус»

Новости Мариуполь | сайт Мариуполя | погода в Мариуполе | объявления Мариуполь | афиша Мариуполь | Новости Мариуполя | Все новости Мариуполя | Объявления Мариуполь | Объявления Мариуполя