Пят23072021

Back Новости Новости Мариуполь Протидія негативному впливу інформаційної пропаганди іноземних та вітчизняних ЗМІ.

Протидія негативному впливу інформаційної пропаганди іноземних та вітчизняних ЗМІ.

  • PDF

СМИ

Протягом останнього часу в Україні відбуваються негативні явища, що ставлять під загрозу інформаційну безпеку держави. Останні події свідчать про дії з боку представників деяких іноземних та вітчизняних засобі масової інформації, які спрямовані на необ’єктивне висвітлення окремих подій з метою поширення неправдивих відомостей про те, що дійсно відбувається в державі.

Засоби масової інформації здійснюють вагомий вплив на формування суспільної думки. Проте, поширення неповної та недостовірної інформації, деструктивно впливає на суспільство, здійснюючи негативну пропаганду, що розпалює міжнаціональну ворожнечу.

З метою протидії негативному впливу інформаційної пропаганди іноземних та вітчизняних засобів масової інформації та об’єднання українського суспільства навколо ідеї української державної політики у сфері інформаційної безпеки України прийнято заходи, які введено в дію Указом Президента № 449/2014 від 01.05.2014.

Сьогодні. Коли негативний вплив інформаційної пропаганди іноземних та вітчизняних ЗМІ посилився, правова обізнаність, об’єднання українського суспільства навколо ідеї української державності вкрай необхідні.

Перед Україною стоїть завдання об’єднання багатоетнічного українського суспільства в єдину політичну націю з високим рівнем національної свідомості. Оскільки інформаційна діяльність засобів масової інформації буде і надалі незмінно зростати й посилюватися, впливати на всі сторони життєдіяльності суспільства і держави, завдання полягає в тому, щоб ця діяльність відповідала українським національним інтересам, сприяла утвердженню незалежної Української держави.

Отже, сприймати інформацію необхідно виважено та усвідомлено, а також здійснювати її аналіз шляхом зіставлення окремих фактів і подій.

Закон України «Про основи національної безпеки України» визначає основні напрями державної політики з питань національної безпеки в інформаційній сфері. Такими напрямами є:

- забезпечення інформаційного суверенітету України;

- вдосконалення державного регулювання розвитку інформаційної сфери шляхом створення нормативно-правових та економічних передумов для розвитку національної формаційної інфраструктури та ресурсів, впровадження новітніх технологій у цій сфері, наповнення внутрішнього та світового інформаційного простору достовірною інформацією про Україну;

- активне залучення засобів масової інформації до запобігання і протидії корупції, зловживанням службовим становищем, іншим явищам, які загрожують національній безпеці України;

- забезпечення неухильного дотримання конституційних прав на свободу слова, доступ о інформації, недопущення неправомірного втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів масової інформації та журналістів, заборони цензури, дискримінації в інформаційній сфері і переслідування журналістів за політичні позиції, за виконання професійних обов’язків, за критику;

- вжиття комплексних заходів щодо захисту національного інформаційного простору та протидії монополізації інформаційної сфери України.

Леуцька О.В. головний спеціаліст організаційно-правового відділу Маріупольського міського управління юстиції

Новости Мариуполь | сайт Мариуполя | погода в Мариуполе | объявления Мариуполь | афиша Мариуполь | Новости Мариуполя | Все новости Мариуполя | Объявления Мариуполь | Объявления Мариуполя