Чет05082021

Back Новости Новости Мариуполь Нове в законодавстві

Нове в законодавстві

  • PDF

Волонтер

 

12.08.2015 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. № 556 «Про затвердження Порядку надання волонтерської допомоги за окремими напрямами волонтерської діяльності» (далі – Порядок). Цей Порядок визначає умови надання волонтерської допомоги та застосовується під час провадження волонтерської діяльності за такими напрямами:

 

- сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів;

- ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів (далі - організації), провадять свою діяльність за програмами або планами, узгодженими з відповідними центральними органами виконавчої влади та у разі потреби з місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

Залучення волонтерів організаціями передбачає такі етапи:

- визначення обсягу потреби у волонтерах;

- установлення залежно від напряму діяльності критеріїв відбору волонтерів за погодженням з організаторами заходів, органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, відповідальним за їх проведення;

- оголошення конкурсу з метою залучення волонтерів. Умови, строки та порядок проведення конкурсу визначаються організаціями за погодженням з організаторами заходів, органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, відповідальним за їх проведення;

- проведення співбесіди з особами, які виявили намір бути волонтерами;

- укладення договорів з особами, які пройшли конкурс, проведення їх навчання (інструктажу).

Абзаци третій і четвертий цього пункту не застосовуються під час проведення культурних та інших видовищних заходів.

Не можуть залучатися до надання волонтерської допомоги за напрямом ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру діти віком від 14 до 18 років.

Організації укладають договір про провадження волонтерської діяльності відповідно до Закону України “Про волонтерську діяльність”.

Організації, які залучають до своєї діяльності волонтерів:

- проводять навчання (інструктаж) волонтерів та здійснюють подальшу координацію їх діяльності;

- забезпечують вільний доступ до інформації, що стосується провадження волонтерської діяльності.

Організації, які залучають до своєї діяльності волонтерів, можуть забезпечувати їх екіпіровкою залежно від специфіки заходу за погодженням з організаторами заходів.

Волонтер, який залучається до надання волонтерської допомоги, повинен пройти навчання (інструктаж), та у разі потреби подальшу підготовку (перепідготовку) залежно від напряму та специфіки волонтерської діяльності.

Волонтерська діяльність за напрямом сприяння проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов’язаних з організацією масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів, провадиться відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють загальний порядок проведення таких заходів.

Організації, що залучають волонтерів до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, керуються Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами у відповідній сфері.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування для залучення волонтерів до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру завчасно формують списки волонтерів, які пройшли відповідну підготовку (інструктаж).

Волонтери залучаються до діяльності за межами небезпечної зони надзвичайної ситуації для забезпечення дій аварійно-рятувальних та медичних формувань.

Маріупольське міське управління юстиції

Новости Мариуполь | сайт Мариуполя | погода в Мариуполе | объявления Мариуполь | афиша Мариуполь | Новости Мариуполя | Все новости Мариуполя | Объявления Мариуполь | Объявления Мариуполя